Run Greece - Ηράκλειο

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία που ακολουθούν και πατήστε το πλήκτρο Υποβολής

Τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν με λατινικούς χαρακτήρες εκτός αν υπάρχει άλλη ένδειξη


Προσωπικά Στοιχεία

(τρίτου προσώπου το οποίο δεν θα συμμετέχει στον ίδιο αγώνα και έχει ενημερωθεί και συναινέσει για την παρούσα καταγραφή)
(συμπληρώνεται στην περίπτωση που η εγγραφή αφορά ανήλικο)
(συμπληρώνεται στην περίπτωση που η εγγραφή αφορά ανήλικο)

Αθλητικά Στοιχεία

Καλύτερη Επίδοση

Δηλώστε την καλύτερη επίδοσή σας τα τελευταία τρία έτη (2021-2023). Είναι υποχρεωτική η αναφορά της διοργάνωσης και της ημερομηνίας στην οποία καταγράψατε τη συγκεκριμένη επίδοση. Σε περίπτωση που δεν δηλώσετε τα σχετικά στοιχεία η δηλωθείσα επίδοση δεν θα ληφθεί υπόψη. Σε περίπτωση που δεν δηλώσετε καθόλου επίδοση που να αφορά στα τελευταία τέσσερα χρόνια, τότε αυτομάτως τοποθετήστε τυχαία σε ένα από τα τελευταία blocks.


ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΕΑ

Σε περίπτωση που θέλετε να τοποθετηθείτε στο ίδιο block εκκίνησης με κάποιο φίλο ή συναθλητή σας, δηλώστε εδώ την επιθυμία σας αυτή και θα προσπαθήσουμε να την ικανοποιήσουμε στο βαθμό που αυτό κρίνεται εφικτό. Επίσης εάν υπάρχει κάτι σημαντικό για το οποίο πρέπει να πληροφορήσετε την διοργάνωση, όπως για παράδειγμα οποιοδήποτε ιατρικό ζήτημα θα πρέπει να το σημειώσετε εδώ.


Υπεύθυνη Δήλωση

Με την υποβολή της παρούσης Αίτησης δηλώνω ότι συμμετέχω στον Αγώνα (Ημιμαραθώνιος Δρόμος, Αγώνας 10χλµ, Αγώνας 5χλµ, Παιδικός Αγώνας) µε απόλυτη προσωπική µου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής στον Αγώνα, που περιλαμβάνονται στο κείμενο µε τίτλο «Όροι Συμμετοχής, Εγγραφής & Παραλαβής Αριθμού Συμμετοχής» και τους αποδέχομαι. Επίσης, δηλώνω ότι έχω διαβάσει και συμφωνώ με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του Αγώνα και όποια πιθανή μελλοντική αναπροσαρμογή του, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και θα τηρήσω πλήρως τις οδηγίες και τα μέτρα προστασίας που αναγράφονται. Δηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται πιο πάνω είναι απολύτως αληθή. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του Αγώνα για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας µου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τον ΣΕΓΑΣ, και τους χορηγούς του Αγώνα για προωθητικούς σκοπούς. Τέλος, δεσμεύομαι ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα εκχωρήσω τον αριθμό συμμετοχής που θα µου διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στον Αγώνα. Στην περίπτωση ανηλίκου, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του παιδιού του στον Αγώνα και συμφωνεί µε το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης. Κατανοώ επίσης και αποδέχομαι ότι υπάρχει ενδεχόμενος υγειονομικός κίνδυνος σχετιζόμενος με τη συμμετοχή μου σε ομαδικές δραστηριότητες όπως η διοργάνωση του παρόντος αγώνα Run Greece. Επιλέγω να εγγραφώ και να συμμετάσχω στον συγκεκριμένο Αγώνα έχοντας πλήρη αντίληψη και κατανόηση του κινδύνου αυτού, και ως εκ τούτου η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα και ο ΣΕΓΑΣ δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης της υγείας μου.


Εμπιστευτικότητα και ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων στον αγώνα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR). Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΓΑΣ, ζητεί τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων για τις πιο κάτω κατηγορίες επεξεργασίας:

Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος δρομέας επιθυμεί την αλλαγή των παραπάνω συναινέσεων στις οποίες αυτοβούλως έχει προχωρήσει, δύναται να αποστείλει σχετικό αίτημα προς το info@run-greece.gr μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να αλλάξει