Ο ΔΕΔΔΗΕ συνδέει με ενέργεια κάθε γωνιά της Ελλάδας, διαθέτοντας πανελλαδική παρουσία. Στο πλαίσιο αυτό, βασικός πυλώνας της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει, είναι η ανάπτυξη σταθερών δεσμών με τις τοπικές κοινωνίες.

Ο ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζει πρωτοβουλίες κοινωνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, προωθεί και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα.