Το Κέντρο Εγγραφών των αγώνων RUN GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ από όπου όλοι οι ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ δρομείς για τους αγώνες της πόλης της Αλεξανδρούπολης (Αγώνες 5χλμ, 10χλμ και Παιδιών) θα παραλάβουν τον αριθμό συμμετοχής τους, θα φιλοξενηθεί στο ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ Αλεξανδρούπολης το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 από τις 10.00 έως τις 20.00.

Ο κάθε δρομέας παραλαμβάνει:

1. Φάκελο με:
         - τον αριθμό συμμετοχής του και ενσωματωμένο chip χρονομέτρησης
         - παραμάνες για τον αριθμό συμμετοχής
         - αυτοκόλλητο για την τσάντα του δρομέα
2. Τσάντα δρομέα
3. T-shirt της διοργάνωσης


Είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ όλοι οι δρομείς να φροντίσουν για την έγκαιρη παραλαβή του αριθμού συμμετοχής τους το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 (εντός των αναγραφόμενων ωρών), καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στον αγώνα!


ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η παραλαβή του αριθμού συμμετοχής γίνεται  με επίδειξη:
⦁ Του email που έχει λάβει προηγούμενα ο δρομέας (εφόσον έχει δηλώσει διεύθυνση email) και αναφέρει τον αριθμό συμμετοχής του και
⦁ Της Αστυνομικής του Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κλπ)

*Σε περιπτώσεις ανήλικων συμμετεχόντων χωρίς ταυτότητα, απαιτείται επίδειξη του Πιστοποιητικού Γέννησης


Σε περίπτωση που κάποιος δρομέας δεν γνωρίζει εκ των προτέρων τον αριθμό συμμετοχής του, μπορεί να ενημερωθεί σχετικά είτε από την παρούσα ιστοσελίδα στην ενότητα "Λίστες Εκκίνησης -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ" που ενεργοποιείται τρεις μέρες πριν τον αγώνα, είτε απευθείας στο Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης, όπου αναρτώνται σχετικές ονομαστικές καταστάσεις συμμετεχόντων.


Δεν παραδίδεται κανένας αριθμός συμμετοχής χωρίς την επίδειξη ταυτότητας (ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας).


Στην περίπτωση δρομέα που αδυνατεί να παραλάβει ο ίδιος τον αριθμό συμμετοχής του, υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής του από άλλο άτομο. Στη περίπτωση αυτή το άτομο που θα παραλάβει θα πρέπει να έχει μαζί του μία φωτοτυπία της ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου του δρομέα ((ή Πιστοποιητικού γέννησης σε περίπτωση ανήλικου συμμετέχοντα)) και αντίγραφο του email με τον αριθμό συμμετοχής του δρομέα. Διαφορετικά ΔΕΝ θα είναι δυνατή η παραλαβή του αριθμού.