«Μαζί Σου» Σύλλογος Γονέων Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασματική Ασθένεια και Φίλων αυτών

Ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασματική Ασθένεια και Φίλων Αυτών ΜΑΖΙ ΣΟΥ είναι φιλάνθρωπο μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2010 και βασίζεται στην εθελοντική εργασία των μελών του. Συντρέχει με αλληλεγγύη τους ασθενείς και με κοινωνική προσφορά τις οικογένειές τους.

Δράσεις & Στόχοι

Να συμπαραστεκόμαστε ηθικά, υλικά, κοινωνικά στα παιδιά και στους ενήλικες με νεοπλασματική ασθένεια.
Να ενισχύουμε τις οικογένειές τους, ώστε να μας αισθάνονται αρωγούς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν απ’ την ασθένεια.
Να ενημερώνουμε τις οικογένειες για θέματα πρακτικής αντιμετώπισης (ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία κ.λ.π.).
Να προβαίνουμε με παραστάσεις και διαβήματα στους αρμόδιους φορείς για τη βελτίωση της ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας.
Να ενημερώνουμε τους πολίτες με τη διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, δημοσιεύσεων και οποιονδήποτε άλλων εκδηλώσεων κρίνονται πρόσφορες για την ενίσχυση του συλλόγου.
Να βοηθούμε στην υπέρβαση της κοινωνικής απομόνωσης των ασθενών και την εξάλειψη της προκατάληψης για την ασθένειά τους.

Να επικοινωνούμε και να συμμετέχουμε με ανάλογους φορείς ή Συλλόγους της χώρας μας, ή άλλων χωρών ή διεθνείς.