Και το 2021 το Run Greece συμμετέχει στο Μαραθώνιο Αθήνας με τους καλύτερους εκπροσώπους του!

Ο ΣΕΓΑΣ διεξάγει και φέτος τον ΤΕΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ RUN GREECE "ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 3χλμ ERGO", κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της διοργάνωσης του Μαραθωνίου Αθήνας, την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021. Η εκκίνηση του αγώνα δίνεται επί της Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο ύψος της οδού Ζαχάρωφ, ακριβώς στο 39,195χλμ της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής, ενώ ο αγώνας τερματίζει στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στον ΤΕΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ RUN GREECE δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο αθλητές-αθλήτριες που προκρίθηκαν από τον Αγώνα Δρόμου 5χλμ κάθε αγώνα της σειράς RUN GREECE του τρέχοντος έτους σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι κάτοικοι της σχετικής Περιφέρειας στην οποία ανήκει η Πόλη διεξαγωγής εκάστου αγώνα RUN GREECE για διάστημα μεγαλύτερο (ή τουλάχιστο) των 12 μηνών από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα της πόλης (υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση).

2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα του ΤΕΛΙΚΟΥ RGR, τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου του έτους διεξαγωγής του.

3. Να έχουν καταταγεί σε θέση πρόκρισης, ανά ηλικιακή κατηγορία, σ’ έναν αγώνα 5χλμ της σειράς RUN GREECE του τρέχοντος έτους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Ηλικιακή Κατηγορία Αριθμός Προκρινόμενων Ανδρών Αριθμός Προκρινόμενων Γυναικών
18 - 34 4 4
35 - 39 1 1
40 - 44 1 1
45 - 49 1 1
50 - 54 1 1
55 - 59 1 1
60 +
1 1
     
Σύνολο 10 10

 

4. Οι προκρινόμενοι θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε μια από τις παρακάτω αγωνιστικές διαδρομές που είναι μετρημένες και πιστοποιημένες από IAAF/ΑIMS και ΣΕΓΑΣ και να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις:

• Run Greece, Λάρισα - 5km, (10km) *

• Run Greece, Ηράκλειο - 5km, (10km) *

• Run Greece, Καστοριά - 5km, (10km) *

• Run Greece, Ιωάννινα - 5km, (10km) *

• Run Greece, Αλεξανδρούπολη - 5km, (10km) *

• Run Greece, Ρόδος - 5km, (10km) *

• Run Greece, Πάτρα - 5km, (10km) *

 

* Αν σε μια από τις ηλικιακές κατηγορίες του αγώνα 5χλμ δεν υπάρχει αποδεδειγμένα καμία συμμετοχή που καλύπτει τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τότε ο προκρινόμενος-μένη θα συμπληρώνεται από την αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία του αγώνα 10χλμ και αν δεν υπάρχει και εκεί, από την αμέσως προηγούμενη ηλικιακή κατηγορία του αγώνα 5χλμ ή 10χλμ (εφόσον υπάρχει), κατά σειρά ηλικίας (από τη μεγαλύτερη ηλικία προς τη μικρότερη της κατηγορίας) και εναλλάξ από τα 5χλμ και 10χλμ, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Το συντονισμό των ομάδων ανά Περιφέρεια, τις δηλώσεις συμμετοχής, όλες τις σχετικές διαδικασίες, όλα τα σχετικά με τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή, καθώς και οτιδήποτε έχει σχέση με τη συμμετοχή των ομάδων στον Τελικό Αγώνα Run Greece έχει η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ κάθε Περιφέρειας.   

Κανένας αθλητής-αθλήτρια και για κανένα λόγο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να δηλωθεί και να συμμετέχει εάν δεν έχει προκριθεί σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Θα διεξαχθεί ένας αγώνας 3χλμ που θα συμμετάσχουν όλες οι παραπάνω αναφερόμενες ηλικίες, αλλά θα γίνει ξεχωριστή κατάταξη Ανδρών και Γυναικών χωρίς ηλικιακές κατηγορίες (μια γενική για Άνδρες και μια γενική για Γυναίκες).

Οι βαθμοί του/της νικητή-τριας (Ανδρών - Γυναικών), είναι 70 βαθμοί, όσο και το σύνολο των συμμετεχόντων (70 Άνδρες και 70 Γυναίκες). Στη συνέχεια για κάθε επόμενο τερματίσαντα, οι βαθμοί θα μειώνονται κατά 1 (69 βαθμοί για τον/την δεύτερο-η, 68 βαθμοί για τον/την τρίτο-η κ.ο.κ). Το άθροισμα των βαθμών των τερματισάντων κάθε ομάδας Ανδρών και Γυναικών θα είναι το σύνολο των βαθμών για την ομαδική κατάταξη κάθε ομάδας Ανδρών και Γυναικών.

Στον πρώτο νικητή-νικήτρια της Γενικής Κατάταξης Ανδρών και Γυναικών θα απονεμηθούν κύπελλο-μετάλλιο και δίπλωμα, στον δεύτερο-δεύτερη μετάλλιο και δίπλωμα και στον τρίτο-τρίτη μετάλλιο και δίπλωμα. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί αναμνηστικό μετάλλιο.

Ο ΣΕΓΑΣ με την αρωγή του Χορηγού του Αγώνα Δρόμου 3χλμ, της ERGO Ασφαλιστικής, θα φροντίσει για τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή (full board) των δρομέων που θα συμμετάσχουν, αναλαμβάνοντας και τα σχετικά έξοδα.  Κάθε ομάδα θα αποτελείται το ανώτερο από 10 άνδρες και 10 Γυναίκες και 1 συνοδό-συντονιστή.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι συμμετέχοντες θα μεταβαίνουν στο χώρο εκκίνησης του Αγώνα με ευθύνη του συνοδού-επικεφαλής της Ομάδας.  Θα πρέπει να βρίσκονται εκεί τουλάχιστον μια ώρα πριν από την εκκίνηση, δηλαδή στις 09.35πμ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παραδώσουν την τσάντα με τον ιματισμό τους τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την εκκίνηση του αγώνα.  Η παράδοση γίνεται μόνο στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή.  Απαραίτητα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τσάντα που τους παραδόθηκε. Η παράδοση της τσάντας στους κατόχους δρομείς θα γίνεται μετά τον τερματισμό τους στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου (χώρος elite αθλητών), με την επίδειξη του αριθμού συμμετοχής τους.

Το αργότερο 15 λεπτά πριν από την εκκίνηση, δηλαδή στις 10.20πμ, όλοι οι δρομείς θα πρέπει να έχουν πάρει θέση στο χώρο της εκκίνησης. Οι δρομείς θα τοποθετηθούν στην γραμμή εκκίνησης με ευθύνη των διοργανωτών.

Όλοι οι δρομείς θα πρέπει να αγωνιστούν υποχρεωτικά με το T-Shirt που θα τους δώσει η διοργάνωση σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ κάθε περιοχής.

Θα υπάρχουν ζώνες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης στην εκκίνηση και τον τερματισμό, καθώς και πιθανώς σε ενδιάμεσα σημεία της διαδρομής για την καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων.  Όποιος δρομέας δεν έχει ηλεκτρονική ένδειξη στην εκκίνηση, στον τερματισμό καθώς και σε όλες τις ενδιάμεσες ζώνες ελέγχου του αγώνα, θα ακυρώνεται.

Οι δρομείς με δική τους ευθύνη, θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες.