Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 1336 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS BRIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 104

Print
Αριθμός/Bib: 1105 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARIA TSIROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 215

Print
Αριθμός/Bib: 50205 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ILIAS ALEXOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 670

Print
Αριθμός/Bib: 1106 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Christos Apokis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 242

Print
Αριθμός/Bib: 50175 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS FOTOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 193

Print
Αριθμός/Bib: 51527 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Michael Kaffetzakis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 240

Print
Αριθμός/Bib: 50417 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Vasilis Zannis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 211

Print
Αριθμός/Bib: 52243 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASSILIS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1487

Print
Αριθμός/Bib: 51668 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTINA ADAMOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 685

Print
Αριθμός/Bib: 51345 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIOS ADONOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 882

Print
Αριθμός/Bib: 51324 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LAMPROS AFALONIATIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1493

Print
Αριθμός/Bib: 51534 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Agapi Afentoulidou
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1333

Print
Αριθμός/Bib: 51591 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS AGALIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 243

Print
Αριθμός/Bib: 52183 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS AGALIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 81

Print
Αριθμός/Bib: 52184 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS AGALIOTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 76

Print
Αριθμός/Bib: 50619 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS AGAPITOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 583

Print
Αριθμός/Bib: 1249 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOS AGELLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 441

Print
Αριθμός/Bib: 1622 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: giannis agelopoulos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:30 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1405

Print
Αριθμός/Bib: 1622 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: giannis agelopoulos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:06:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:05:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 474

Print
Αριθμός/Bib: 50269 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIOS AGGELAKOPOYLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 973

Print
Αριθμός/Bib: 50270 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AGGELOS AGGELAKOPOYLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:41:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1381

Print
Αριθμός/Bib: 50962 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS AGGELAKOPOYLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:24:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 189

Print
Αριθμός/Bib: 50749 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PAVLOS AGGELIKOPOYLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 111

Print
Αριθμός/Bib: 1008 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: TRIANTAFILLOS AGGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 282

Print
Αριθμός/Bib: 52890 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: TRIANTAFILLOS AGGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 394

Print
Αριθμός/Bib: 50754 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELEANNA AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1499

Print
Αριθμός/Bib: 51531 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDRIANA AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 872

Print
Αριθμός/Bib: 51929 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIA AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 933

Print
Αριθμός/Bib: 52338 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIA AGGELOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 901

Print
Αριθμός/Bib: 51995 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PAYLOS AGGELOPOYLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1129Σελίδα 1 από 72 Αποτελέσματα 1 - 30 από 2155