Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50869 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STELLA ADAM
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1431

Print
Αριθμός/Bib: 51589 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 468

Print
Αριθμός/Bib: 51520 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZOE ADAMOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1185

Print
Αριθμός/Bib: 2393 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VASILIS ADAMOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 114

Print
Αριθμός/Bib: 2028 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ATHINA ADAOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 232

Print
Αριθμός/Bib: 50107 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA AETOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2268

Print
Αριθμός/Bib: 50910 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KERASINA AETOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1876

Print
Αριθμός/Bib: 52744 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVAGGELIA-PAVLINA AETOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:46:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2221

Print
Αριθμός/Bib: 2164 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GIOTA AFENTOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 350

Print
Αριθμός/Bib: 50629 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPOINA AFXONIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1699

Print
Αριθμός/Bib: 50630 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA AFXONIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1700

Print
Αριθμός/Bib: 2237 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGE AFXONIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:49 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:00:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 380

Print
Αριθμός/Bib: 51246 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LOUIZA AGGELAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1534

Print
Αριθμός/Bib: 51609 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANTONIOS AGGELAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1422

Print
Αριθμός/Bib: 50546 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENA AGGELAKOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2259

Print
Αριθμός/Bib: 50522 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARGIRO AGGELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2381

Print
Αριθμός/Bib: 51938 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDRA AGGELIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1906

Print
Αριθμός/Bib: 2169 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS AGGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:53:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 253

Print
Αριθμός/Bib: 2539 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KIKI AGGELOUKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:52
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 405

Print
Αριθμός/Bib: 53092 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PARASKEVI AGGELOUSOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:09
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2456

Print
Αριθμός/Bib: 2080 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ENRI AGIAZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 72

Print
Αριθμός/Bib: 50296 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIKI AGNANTI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2010

Print
Αριθμός/Bib: 51881 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IORDANIS AGNANTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1772

Print
Αριθμός/Bib: 51882 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLOS AGNANTIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1347

Print
Αριθμός/Bib: 50753 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIS AGORASTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1477

Print
Αριθμός/Bib: 51765 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STELIOS AGORASTOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1003

Print
Αριθμός/Bib: 50369 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: FAIDRA AGORASTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 837

Print
Αριθμός/Bib: 50754 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: POLIKSENI AGORASTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 602

Print
Αριθμός/Bib: 50370 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA AGORASTOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:34
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1351

Print
Αριθμός/Bib: 51322 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ASTERIOS AGOROGIANNIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 199Σελίδα 1 από 102 Αποτελέσματα 1 - 30 από 3038