Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 2019 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: CHRISTINA AAMONT
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 2:07:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 2:07:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 92

Print
Αριθμός/Bib: 50551 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SOTIRIOS ADAMOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 777

Print
Αριθμός/Bib: 50696 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRILENA AFEDOULIDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 334

Print
Αριθμός/Bib: 51034 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS AFENTOULIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 633

Print
Αριθμός/Bib: 2138 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: DIMITRIOS AFENTOULIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:36:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:36:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 13

Print
Αριθμός/Bib: 51180 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS AFENTOULIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:12
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 228

Print
Αριθμός/Bib: 50507 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: OLIMPIA AGELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 760

Print
Αριθμός/Bib: 51060 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PENNY AGGELIDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 852

Print
Αριθμός/Bib: 1293 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: PRIAMOS AGGELIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:08:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:07:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 255

Print
Αριθμός/Bib: 50718 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS AGGLOGALLOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 517

Print
Αριθμός/Bib: 2066 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: STAVROS AGIANNIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:28:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:28:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 6

Print
Αριθμός/Bib: 50493 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZACHAROULA AGKOTAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 186

Print
Αριθμός/Bib: 50060 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: APOSTOLIA AKRIVOULI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 215

Print
Αριθμός/Bib: 50919 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIOS ALCHASIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 479

Print
Αριθμός/Bib: 51414 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINA ALEKSIOU RETZIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1024

Print
Αριθμός/Bib: 50124 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIOS ALEXANDRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 677

Print
Αριθμός/Bib: 2034 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: ELENI ALEXANDRIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:54:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:54:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 60

Print
Αριθμός/Bib: 50687 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KATERINA ALLIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 434

Print
Αριθμός/Bib: 1324 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHARA ALVANOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 179

Print
Αριθμός/Bib: 50054 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS AMANATIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:59 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 905

Print
Αριθμός/Bib: 50132 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PARASKEVI AMANATIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:51:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 965

Print
Αριθμός/Bib: 2137 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: XRISTINA AMANATIDOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:56:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:56:03
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 63

Print
Αριθμός/Bib: 50560 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PANAGIOTIS AMARANTIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 249

Print
Αριθμός/Bib: 2035 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: ANASTASIOS AMOIRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:51:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:51:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 56

Print
Αριθμός/Bib: 2043 Αγώνας/Race: Half
Όνομα/Name: IOANNIS ANANIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:35:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:35:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 11

Print
Αριθμός/Bib: 50318 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAVROS ANASTASIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:23 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 688

Print
Αριθμός/Bib: 1147 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: LEFTERIS ANASTASIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 57

Print
Αριθμός/Bib: 1148 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: KOSTAS ANASTASIADIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:52 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 133

Print
Αριθμός/Bib: 1127 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARINA ANASTASIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:17:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:16:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 278

Print
Αριθμός/Bib: 50373 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MATINA ANASTASIADOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 780Σελίδα 1 από 50 Αποτελέσματα 1 - 30 από 1499