Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 50006 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA ACHLATI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:20:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:20:18
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 12

Print
Αριθμός/Bib: 50007 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHAIL ACHLATIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 43

Print
Αριθμός/Bib: 51443 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARINA ACIMOVIC
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1610

Print
Αριθμός/Bib: 1087 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MARIA ADAMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:16:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:15:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 438

Print
Αριθμός/Bib: 52473 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EYANTHIA ADAMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1109

Print
Αριθμός/Bib: 1198 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS ADAMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 205

Print
Αριθμός/Bib: 52472 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOS ADAMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 314

Print
Αριθμός/Bib: 54245 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STAVROS AERAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 212

Print
Αριθμός/Bib: 50862 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MANOLIS AFRADIANAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 384

Print
Αριθμός/Bib: 50074 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ADAM AGAPITOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:29:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 231

Print
Αριθμός/Bib: 50078 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VASILIS AGAPITOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 100

Print
Αριθμός/Bib: 1187 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL AGAPITOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:59:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 274

Print
Αριθμός/Bib: 52547 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EKATERINI AGGELAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:37 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 986

Print
Αριθμός/Bib: 50965 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS AGGELAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:35
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1308

Print
Αριθμός/Bib: 53190 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTANTINOS AGGELIDAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1735

Print
Αριθμός/Bib: 52994 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOS AGGOURAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:06
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 755

Print
Αριθμός/Bib: 50037 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHAIL AGIASMATIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 26

Print
Αριθμός/Bib: 54238 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MYRON AGIOMIRGIANAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:27 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1509

Print
Αριθμός/Bib: 51426 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: LINDITA AGOLLARI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:50:54 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1647

Print
Αριθμός/Bib: 52992 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MANOS AGRIMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 850

Print
Αριθμός/Bib: 53376 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MANOS AIBALIKLIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:41 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 714

Print
Αριθμός/Bib: 52089 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: AIKATERINI AKRIVOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:05 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1552

Print
Αριθμός/Bib: 52410 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ALAVANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1068

Print
Αριθμός/Bib: 52675 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIOS ALBADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1935

Print
Αριθμός/Bib: 52025 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MANOS ALEFRAGKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:51 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 216

Print
Αριθμός/Bib: 51333 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ARIADNI ALEGKAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1193

Print
Αριθμός/Bib: 53500 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEKSIS ALEKSAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 271

Print
Αριθμός/Bib: 53499 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ALEKSAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1038

Print
Αριθμός/Bib: 53470 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IRINI ALEKSANDRAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:05:07 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2286

Print
Αριθμός/Bib: 53186 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KOSTAS ALEVIZAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:21:43 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:21:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 22Σελίδα 1 από 95 Αποτελέσματα 1 - 30 από 2848