Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 5903 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENI ANATHREPTAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1095

Print
Αριθμός/Bib: 1395 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: SAVVAS DALITIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:53:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:38
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 128

Print
Αριθμός/Bib: 5221 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDREAS FRAGKIADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:03 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 205

Print
Αριθμός/Bib: 5794 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS FRAGKIADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 362

Print
Αριθμός/Bib: 5222 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SPYRIDON FRAGKIADAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 357

Print
Αριθμός/Bib: 1552 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ALINA ACHKINADZE
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:13 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 284

Print
Αριθμός/Bib: 5815 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EYANTHIA ADAMAKH
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 821

Print
Αριθμός/Bib: 5803 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOS ADAMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:42:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 822

Print
Αριθμός/Bib: 5485 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOS ADAMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 251

Print
Αριθμός/Bib: 5605 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENA ADAMOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:05:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:22
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1313

Print
Αριθμός/Bib: 1598 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KAROLINA ADAMSKA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 326

Print
Αριθμός/Bib: 1011 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: mixail afordakos
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 2

Print
Αριθμός/Bib: 1229 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: VALANTIS AFORDAKOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 26

Print
Αριθμός/Bib: 5650 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOYHL AGAPAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 265

Print
Αριθμός/Bib: 6535 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS AGAPAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 621

Print
Αριθμός/Bib: 5855 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ROUMPINI AGAPITOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 375

Print
Αριθμός/Bib: 1407 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: Sophia Aggelaki
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:09:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:08:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 327

Print
Αριθμός/Bib: 5490 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ATHANASIA AGGELAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1052

Print
Αριθμός/Bib: 5602 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS AGGELAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1014

Print
Αριθμός/Bib: 6359 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMMANOUIL AGGELAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:58
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 173

Print
Αριθμός/Bib: 5730 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDRIANI AGGELIDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:16:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:12:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1329

Print
Αριθμός/Bib: 5355 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKI AGGELIDAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:14:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:11:50
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1326

Print
Αριθμός/Bib: 5567 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MIXAHL AGGELIDAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:59
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 915

Print
Αριθμός/Bib: 6229 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS AGGELOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:24:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 41

Print
Αριθμός/Bib: 1243 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: MICHALIS AGIASMATIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:20
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 176

Print
Αριθμός/Bib: 5748 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MICHAIL AGIORGIOTAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1007

Print
Αριθμός/Bib: 6545 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EIRINI AGLOYPA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:11
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 797

Print
Αριθμός/Bib: 5773 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLAOS AGOURAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:41:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 790

Print
Αριθμός/Bib: 6332 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: VIVIAN AGRIMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:20 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:39
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 733

Print
Αριθμός/Bib: 5086 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MANOS AGRIMAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:37:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 734Σελίδα 1 από 57 Αποτελέσματα 1 - 30 από 1701