Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51671 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOSIF ABDELCADER
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 154

Print
Αριθμός/Bib: 51683 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GHOFFARI ABUZAR
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 594

Print
Αριθμός/Bib: 50314 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KATERINA AGAPIDOY
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 925

Print
Αριθμός/Bib: 50928 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPOINA AGGELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 741

Print
Αριθμός/Bib: 52137 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVITA AGGELI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:22 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:57
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 317

Print
Αριθμός/Bib: 50165 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS AGGELIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1108

Print
Αριθμός/Bib: 50343 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIA AGGELOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:09 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:05
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1533

Print
Αριθμός/Bib: 51685 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PERVAZ AHMAD
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:27:21 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:28
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 242

Print
Αριθμός/Bib: 51875 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZAMIR AHMAD
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 593

Print
Αριθμός/Bib: 51672 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: HASSIB ULLHA AHMADI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:26:50 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 219Σελίδα 1 από 193 Αποτελέσματα 1 - 10 από 1927