Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51312 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOAKIM ABARTZIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:33 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 234

Print
Αριθμός/Bib: 50567 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANNA ACHTSI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 624

Print
Αριθμός/Bib: 50039 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STERGIOS ACHTSIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:49
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 410

Print
Αριθμός/Bib: 50588 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ADAMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:00
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 408

Print
Αριθμός/Bib: 51598 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: SAVINA ADAMIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:38:57 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 675

Print
Αριθμός/Bib: 51408 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: STELLA ADAMOPOULOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:10
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 934

Print
Αριθμός/Bib: 1257 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THOMAI AGALIANOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:58:45 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:58:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 237

Print
Αριθμός/Bib: 1119 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ANDREAS AGAPITOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:32 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 253

Print
Αριθμός/Bib: 51692 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DOMNA AGAPITOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:17
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 924

Print
Αριθμός/Bib: 50870 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA AGATHOKLEOUS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:23
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 496

Print
Αριθμός/Bib: 51696 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: THEOLOGOS AGIANNITOPOULOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:23:28 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:23:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 67

Print
Αριθμός/Bib: 51490 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVDOXIA AGOGIATOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:33:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:19
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 467

Print
Αριθμός/Bib: 50586 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PINELOPI AGORAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 818

Print
Αριθμός/Bib: 50587 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANASTASIOS AGORAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:32:24 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:31:01
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 409

Print
Αριθμός/Bib: 51788 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NANA NIKOLETA AKRITIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:42:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 806

Print
Αριθμός/Bib: 51009 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRIS ALCHATIB
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:02 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 899

Print
Αριθμός/Bib: 51284 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EKATERINA ALEKSEEVA
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:38:51
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 677

Print
Αριθμός/Bib: 50260 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ALEPAKOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:46:00 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 843

Print
Αριθμός/Bib: 50235 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: TANIA ALEXAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:01 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 864

Print
Αριθμός/Bib: 50536 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRYSOULA ALEXAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:25:39 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:25:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 134

Print
Αριθμός/Bib: 51450 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EFTHIMIA-GEORGIA ALEXANDROU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:36 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 937

Print
Αριθμός/Bib: 1108 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:43
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 32

Print
Αριθμός/Bib: 1261 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THOMAS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:43:48 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:46
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 31

Print
Αριθμός/Bib: 1113 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ALLIMONOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:01:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:01:55
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 256

Print
Αριθμός/Bib: 1154 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STAVROS ALVANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:00:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:59:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 248

Print
Αριθμός/Bib: 50149 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: NIKOLETTA ALVANOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:58 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:44:21
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 841

Print
Αριθμός/Bib: 51478 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DESPINA ALVANOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:10 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:56
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 866

Print
Αριθμός/Bib: 1120 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS AMANATIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:52:08 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:52:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 143

Print
Αριθμός/Bib: 51168 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: BIRSEN AMET
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:08
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 506

Print
Αριθμός/Bib: 1209 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: SAMI AMPIU EL CHASAN
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:04:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:04:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 279Σελίδα 1 από 43 Αποτελέσματα 1 - 30 από 1281