Για να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό σας, εντοπίστε το πιστοποιητικό σας σας και στη συνέχεια πατήστε στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται πάνω από τον αριθμό συμμετοχής σας. Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης (ή μέσα από τη διαμόρφωση σελίδας) του περιηγητή σας επιλέξτε ελαχιστοποίηση των περιθωρίων καθώς και να μην εμφανίζεται η κεφαλίδα και το υποσέλιδο.

In order to print your certificate you must first search and find it and then press the printer button appearing upper your bib number. In the print properties (or through the page setup settings) of your browser please select minimization of the margins and hide the header and the footer of the page.


Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες/Please insert your surname

 

Print
Αριθμός/Bib: 51465 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KONSTADINA EFROSINA ABATZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:25 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:55:47
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1125

Print
Αριθμός/Bib: 50649 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: HOUSEIN ABATZI-KERIM
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 581

Print
Αριθμός/Bib: 1412 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: THEODOROS ADALAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:54:40 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:32
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 153

Print
Αριθμός/Bib: 50801 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA ADAMAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:31:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 297

Print
Αριθμός/Bib: 50267 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: MARIA AGANIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:55:12 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:54:16
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1120

Print
Αριθμός/Bib: 51177 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DIMITRA AGAPIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:56:42 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:56:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1133

Print
Αριθμός/Bib: 51495 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KATERINA AGGELAKOUDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 513

Print
Αριθμός/Bib: 1404 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: STELIOS AGGELAKOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:48:31 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:48:26
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 69

Print
Αριθμός/Bib: 50237 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTOS AGGELIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:22:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:22:13
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 24

Print
Αριθμός/Bib: 50706 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EVGENIA AGGELIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:51:29 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:50:42
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1062

Print
Αριθμός/Bib: 51435 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISANTHI AGGELIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:29:06 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:28:45
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 221

Print
Αριθμός/Bib: 50855 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ADAMANTIOS AGKELAKOUDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:30
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 440

Print
Αριθμός/Bib: 51369 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KRITOULA AGLAMIDOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:44:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:44
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 856

Print
Αριθμός/Bib: 50472 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: CHRISTINA AGORAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:40:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:40:27
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 731

Print
Αριθμός/Bib: 1202 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: XANTHI AGORAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 1:02:44 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 1:02:37
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 231

Print
Αριθμός/Bib: 50800 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: PINELOPI AGORAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:49:53 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:49:29
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 1003

Print
Αριθμός/Bib: 50947 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ELENA AITATOGLOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:16 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:04
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 914

Print
Αριθμός/Bib: 50546 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDRA AIVAZI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:39:17 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:39:07
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 675

Print
Αριθμός/Bib: 50715 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ILIAS AKIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:14 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:34:53
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 490

Print
Αριθμός/Bib: 50432 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNIS ALAMANOS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:11 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:32:14
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 433

Print
Αριθμός/Bib: 50624 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: DANAI ALEXAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:35:19 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:02
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 501

Print
Αριθμός/Bib: 51459 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ZANIA ALEXAKI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:37:35 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:36:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 609

Print
Αριθμός/Bib: 51498 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: GEORGIOS ALEXAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:34:34 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:33:24
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 456

Print
Αριθμός/Bib: 1321 Αγώνας/Race: 10Km
Όνομα/Name: CHRISTOS ALEXANDRAKIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:47:47 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:47:41
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 60

Print
Αριθμός/Bib: 51093 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ALEXANDROS ALEXANDRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:36:56 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:35:15
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 582

Print
Αριθμός/Bib: 51489 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: ANDREAS ALEXANDRIDIS
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:18 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:26:40
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 188

Print
Αριθμός/Bib: 50014 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: IOANNA ALEXIADI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:43:54
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 930

Print
Αριθμός/Bib: 50309 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: EMILIOS ALEXIOU
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:30:55 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:30:36
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 290

Print
Αριθμός/Bib: 50569 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: KARIOFILLIA ALEXOUDI
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:45:46 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:45:25
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 932

Print
Αριθμός/Bib: 50276 Αγώνας/Race: 5Km
Όνομα/Name: Kwstas Alexoudis
Χρόνος Τερματισμού/Finish Time: 0:28:04 Χρόνος Τερματισμού(καθ.)/Net Finish Time: 0:27:33
Κατάταξη (Γενική)/Rank (General): 178Σελίδα 1 από 48 Αποτελέσματα 1 - 30 από 1440